Home

LIISA PIIRIHALLITUKSEEN

Olen ehdolla Lounais-Suomen partiopiirin piirihallitukseen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaksi hallituksen jäseneksi vuosille 2021-22.

Ketä?
Liisa Holmberg, 21
Maarian Kämmekät & Jokikylän Pojat
Toisen vuoden hallintotieteiden opiskelija
Piirin somejaoston puheenjohtaja

Jotta voidaan tehdä vaikuttavaa viestintää ja markkinointia partion kohderyhmälle, sitä tulee tehdä nuorilta nuorille.Vaikuttavaa viestintää nuorilta nuorille 

Jotta voidaan tehdä vaikuttavaa viestintää ja markkinointia partion kohderyhmälle, sitä tulee tehdä nuorilta nuorille. Näin TikTok-aikakautena viestintä ja markkinointi on jatkuvassa muutoksessa ja se mikä oli puoli vuotta sitten pinnalla, ei ole sitä enää. Nuoret tuntevat partion kohderyhmän parhaiten – meidän tuleekin olla varmistamassa, että viestinnässä ja markkinoinnissa saadaan nuorten ääni kuuluviin.  Konkreettinen keino tämän toteuttamiseksi on pestata viestinnän ja markkinoinnin pesteihin nuoria, joilla on kuitenkin taustalla osaavaa ja aikuista tukea. 

Tarjotaan nuorille paikka oppia tekemällä niin lippukunnissa kuin piirissäkin.  

Viestintä ja markkinointi kuuluu kaikille 

Piirin ensisijainen tehtävä on tukea lippukuntia, ja tämän tulee toteutua myös viestinnän ja markkinoinnin osa-alueella. Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti. Viestinnällinen osaaminen, etenkin medialukutaito, on tärkeämpää kuin koskaan. 

Konkreettisina keinoina lippukuntien tukemisessa toimivat säännöllisesti tarjottavat laadukkaat koulutukset sekä viestintävastaaville tarjottava tuki. Piirin tulee pitää huolta viestintävastaavista, sillä nimenomaan lippukunnissa konkretisoituu viestinnän merkitys partion perustoiminnassa. Lisäksi piirin sisäistä viestintää toiminnanalojen välillä tulee sujuvoittaa entisestään. Meillä on valtavasti osaamista eri toiminnanaloilla, ja jotta voidaan aidosti tukea lippukuntia, tulee yhteistyön olla saumatonta.

Loppuunpalanut partiolainen ei muuta maailmaa 

Pestaaminen on ensisijaisen tärkeää ja pesteissä ei saa ketään jättää yksin. Vaikka partiossa hypätäänkin välillä liian suuriin saappaisiin, pitää vapaaehtoisilla olla myös mahdollisuus hypätä kokoa pienempiin. Partion uudessa strategialuonnoksessa visiona on, että partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Fakta on se, että loppuunpalanut partiolainen ei maailmaa muuta. Piirin tulee pitää huolta myös jatkossa vapaaehtoisten jaksamisesta.

Create your website at WordPress.com
Aloitus